Martin Voda - Ústí nad Orlicí - obrázek nářadí

Topení

Podlahové topení

Výhody podlahového topení

 • Systém je zabudovaný v podlaze, a proto neovlivňuje architektonické řešení interiéru.
 • Vytápění podlahou přináší pocit tepelné pohody při nižší teplotě vzduchu.
 • Menší víření prachu díky nižší cirkulaci vzduchu.
 • Snížení spotřeby energie na topení/chlazení při dosažení stejného pocitu tepelné pohody, jako při konvenčních způsobech vytápění.
 • Možnost využití ekonomických nízkoteplotních zdrojů tepelné energie (tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, či solární kolektory napojené na akumulační nádrž jako centrální zásobníky tepla).
 • Možnost topení v zimě a chlazení v létě jedinou instalací.

Zdravější prostředí a pocit tepelné pohody

Oproti vytápění radiátory omezuje podlahové vytápění proudění vzduchu. Dochází k rovnoměrnému ohřevu všech povrchů, čímž odpadá víření vzduchu s prachem a bakteriemi, průvan nebo hromadění tepla u stropu. Pro vytápění se využívá velká plocha o nízké teplotě. Díky tomu se redukuje nepříznivé působení tepelné asymetrie (velký rozdíl teplot různých povrchů v místnosti). Povrchy stěn se ohřívají rovnoměrně a nevznikají plísně.

Úspora energie

Použití velkoplošných sálavých topných systémů umožňuje udržovat v místnostech o 2 až 3 °C nižší teplotu než u konvekčního způsobu vytápění, při stejném pocitu tepelné pohody. Udržování nižší teploty v místnosti přináší úsporu dodané energie (platí vzorec -1 °C šetří 6 % dodané energie pro vytápění ročně).

Izolace podkladu

Systém podlahového vytápění vyžaduje použití izolační vrstvy mezi topnou deskou a podkladním betonem.

Její funkce je následující:

 • Snížit tepelnou setrvačnost zmenšením ohřívané hmoty.
 • Zamezit, aby se teplo přenášené trubkami nešířilo nekontrolovaně do míst, které ho nevyžadují.

Proč podlahové vytápění od značky Giacomini?

Základní charakteristika

Společnost GIACOMINI vyvinula vlastní velkoplošný sálavý topný systém pod značkou giacoklima®. Použití tohoto systému pro podlahové vytápění přináší všechny na protější stránce vyjmenované výhody, ale i přednosti značky GIACOMINI, jako je precizní výroba dílů, snadná montáž a dlouhá životnost.

Flexibilita montáže

Podlahové vytápění giacoklima® umožňuje přizpůsobit použitý systém různým požadavkům stavby. Pro vytvoření topného registru lze použít systémové desky různé síly (32 až 75 mm), pro různé rozteče trubek (násobky 50 mm, 75 mm).

Systém podlahového vytápění giacoklima® je možné zalít jak betonem, tak anhydritem.

V nabídce jsou i systémové desky, které jsou schopny řešit požadavky na kročejový útlum. Dále lze pokládat trubky pomocí instalačních lišt, případně uchytit trubky k rovné izolaci pomocí sponek. Systém umožňuje použití trubek různých dimenzí (do systémových desek od průměru 16 mm do 20 mm, do instalačních lišt průměry 12 mm až 22 mm případně 25 mm).

Samostatnou kapitolu tvoří suchý systém, který použijeme tam, kde nelze z různých důvodů použít systém klasický (půdní vestavby, dřevostavby, nemožnost zatížit plochu). I suchý systém umožňuje různé varianty řešení. Stavební výška suchého systému je již od 25 mm.

10 výhod podlahového vytápění GIACOKLIMA®

 1. Kompletní systém od jednoho výrobce.
 2. Jednoduchá a rychlá montáž.
 3. Možnost použít různé systémy uchycení trubek v podlaze (systémová deska, lišta, sponky …)
 4. Volitelná stavební výška od 25 mm (suchý systém).
 5. Možnost topení i chlazení jedinou instalací.
 6. Prodloužená záruka 25 let při použití uceleného systému.
 7. Úspora energií.
 8. Ideální k nízkoteplotním zdrojům (kondenzační kotle, tepelná čerpadla či solární kolektory).
 9. Příjemné a zdravější prostředí v místnostech.
 10. Použití podlahového vytápění nenarušuje architektonický vzhled místností.

Záruka 25 let od GIACOMINI CZECH, s.r.o.

 • Platí pouze při použití kompletního systému podlahového vytápění GIACOMINI (deska, trubka, dilatace, rozdělovač).
 • Záruka 25 let se vztahuje na komponenty použité v topné desce.

Proč značka GIACOMINI?

 • Založeno v Itálii, tradice od roku 1951.
 • Přední světový výrobce mosazných topenářských armatur.
 • Největší zpracovatel mosazi v Evropě, nepřesouvá výrobu do rozvojových zemí.
 • Veškeré komponenty od jednoho výrobce, který zaručí kompatibilitu a náhradní díly.
 • Dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou sálavých systémů pro topení i chlazení.
 • Patentovány desítky výrobků a technologií.
podlahové topení podlahové topení podlahové topení

Systémy sálavého stropního chlazení a topení

Systémy sálavého stropního chlazení a topení prožívají v poslední době svou renesanci. Je to dáno především tím, že se trvale zlepšují tepelně-technické vlastnosti budov a tím se snižuje potřebný výkon na chlazení i vytápění objektů. Předností těchto systémů je mimo jiné:

 • Udržují stálou tepelnou pohodu uvnitř místnosti, minimalizují teplotní rozdíly jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru.
 • Snižují potřebu energie na chlazení a vytápění při dosažení stejného pocitu tepelné pohody jako při klimatizaci tradičními systémy.
 • Mají minimální dopad na interiér místnosti.
 • Pro topení využívají nízkoteplotní zdroje (cca 35 °C), jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle.
 • Pro chlazení lze použít vysokoteplotní zdroje chladu (cca +12 °C) - tepelná čerpadla. Jako pasivní zdroj chladu lze využít vodu z vlastní studny nebo větší vodní plochy.

Příjemný pocit tepelné pohody se stropním vytápěním

Pokud upravujeme teplotu stropu (podlahy nebo stěn), lze dosáhnout oproti tradičním systémům vytápění a chlazení stejného pocitu tepelné pohody, i při nižší vnitřní teplotě vzduchu při vytápění, případně vyšší teplotě vzduchu při chlazení. Rozdíl teploty vzduchu může být 2 až 3 °C oproti tradičním systémům, což představuje energetickou úsporu ve výši 12 až 18 %.

podlahové topení podlahové topení podlahové topení